Βικιπαίδεια σα Ποντιακά

Αυτές τις μέρες έλαβα ένα mail που με πληροφορούσε για την δημιουργία της «Βικιπαίδεια σα Ποντιακά»

Αρχικά ενθουσιάστηκα και θεώρησα αξιέπαινη την ιδέα και την προσπάθεια των νεαρών συμπατριωτών μας και μη, και ευελπιστούσα ότι θα γινόταν κάτι σωστό. Με μια πρώτη ματιά και χωρίς ιδιαίτερο ή σχολαστικό έλεγχο διέκρινα αρκετά λάθη και με κυρίευσαν οι πρώτες απογοητεύσεις. Χοντρά λάθη. Λάθη που βγάζουν μάτι.

Αν δεν γίνει μια προσπάθεια να διορθωθούν και να μη επαναληφθούν, θα δημιουργηθεί ένα έκτρωμα που θα κακοποιεί την Ποντιακή γραφή και γενικότερα την Ποντιακή διάλεκτο. Μια εγκυκλοπαίδεια πρώτα και κύρια πρέπει να γράφεται σωστά. Διαφορετικά έχει αποτύχει στους σκοπούς της.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά λάθη από την αρχική σελίδα της εγκυκλοπαίδειας.

 

1. Στην κεντρική επικεφαλίδα γράφει: 

Ανοιχτόν εγκυκλοπαίδεια ντο γράφκεται και τρανείν απ’ ατείντς π’ θέλνε.

 

 

 Εδώ παρατηρείται ένα λάθος στο π’ που αντί για απόστροφο θέλει η δηλαδή πη (=που) και η λέξη θέλνε γράφεται θέλ’νε. Επίσης έπρεπε να γραφτεί ας ατείντς κι όχι απ’ ατείντς

 

2. Στο χρονολόγιο της δημιουργίας της εγκυκλοπαίδειας γράφει:

23 τη Σταυρίτε: Εχπάστεν το δοκιμαστικόν κομμάτ τη Ποντιακού Βικιπαίδειας.

 

Η λέξη εχπάστεν έχει την έννοια ξεκίνησε όχι γενικώς και αορίστως αλλά με την έννοια της αναχώρησης. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα ταίριαζε καλύτερα το ερχίνεσεν. Θέλει απόστροφο το κομμάτ’ και κατά τη γνώμη μου τη Ποντιακής Βικιπαίδειας κι όχι τη Ποντιακού.

 

 

3. Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται το ουσιαστικό και η αντωνυμία ως ενιαία λέξη, π.χ.

Κάτω από την επικεφαλίδα ΚΑΛΩΣ ΕΡΘΕΤΕΝ ……….ιδέασεσουν……. αντί ιδέας εσουν.

Κάτω από την επικεφαλίδα ΠΡΟΣΚΑΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΤΟ ……….. νούνεσουν….. αντί νουν εσουν

Κάτω από την επικεφαλίδα ΔΕΒΑΣΤΕΝ ΚΑΙ ΜΑΘΕΣΤΕΝ  ………. Δαισκάλνατ’……..αντί Δαισκάλ’ν ατ’  και παρακάτω……………ζωήνατ. αντί ζωήν ατ’.

 

4. Στην επικεφαλίδα ΔΕΒΑΣΤΕΝ ΚΑΙ ΜΑΘΕΣΤΕΝ  γίνεται αλλοίωση του ονόματος του Αριστόδημου. Νομίζω Αριστόδημον είναι ορθότερο του Αριστόδεμος.

 

5. Γίνεται μεγάλη κατάχρηση του ν. Δεν σημαίνει ότι σε όποια λέξη προσκολληθεί στο τέλος το γράμμα ν αυτόματα η λέξη γίνεται Ποντιακή.

 

Κι άλλα πολλά πολλά κι αμέτρητα λάθη στην ορθογραφία και στη γραμματική.

Εδώ σκόπευα να σταματήσω τις παρατηρήσεις μου αλλά κάτι με έσπρωχνε να συνεχίσω και να μπω στα ενδότερα. Έτσι λοιπόν άνοιξα το άρθρο «Ποντιακά Παρχάραι». Έφριξα. Ο συγγραφέας του άρθρου έχει μπλέξει τ’ αυγά και τα καλάθια. Δεν ξέρει τι είναι τα παρχάρια και απαριθμεί όλα τα βουνά του Πόντου. Και συνεχίζει με τα ποτάμια. Μεταφέρω ολόκληρο το κείμενο.

 

Ποντιακά Παρχάραι (γράφνατα και παρχάρε, σα ελλενικά Ποντιακά Όρη, σα τούρκικα Doğu Karadeniz Dağları) λέχκεται η ψηλορραχέα τη Πόντονος τ’ ευρίεται σο βόρειον τη Τουρκίαν.

Τ’ όνεμαν

Σα τούρκικα τα παρχάραι ‘κ εκράτεσαν το παλαιόν τ’ ελλενικόν τ’ όνεμανατουν και λέχκουνταν Doğu Karadeniz Dağları, άμα σ’ άλλα γλώσσας το «ποντιακά» επέμνεν, λχ σ’ αγγλικά (Pontic Mountains), σα γερμανικα (Pontisches Gebirge), σα γαλλικά (Chaîne pontique), σα ιταλικά (Monti del Ponto) κλπ.

Γεωγραφία

Τα παρχάραι χωρίζνε τον Πόντον σε δυο κομμάται, το παραλιακόν και τ’ απές μερέαν, ντο εχ ραχία. Δαβαίν’νε τον Πόντον ασην ανατολήν ση δύσαν, ώσαμε το Αραράτ και τον Κάυκασον σην Γρουζίαν. Το δέβασμανατουν εν παράλληλον με το Μαύρον τη Θάλασσαν, που ‘κ εν μακρά. Τ’ ασούλτς ψηλόν σημείον εν σα 3.942 μέτρα, σο ραχίν Κατσκάρ Νταγ (γιά Kavron).

Ο Αντίταυρος αχπάσκεται σο βόρειον τη Καππαδοκίαν, δαβαίν τη χώραν σ’ ανατολικά και χωρίζ’ τον Πόντον και την Αρμένιαν. Ασ’ άλλ τη μερέαν ση δύσαν εν ο Αργαίος που χωρίζ’ τον Πόντον και την Καππαδοκίαν.

Σην Κασταμονήν και την Τόσιαν απεσκές εν το ραχίν Ιλκάς Νταγ (2.900 μέτρα). Ση θάλασσαν κοντά, αφκά ασό Αλατσάμ (Alaçam) εν το Δουλμέν Νταγ, ένα ραχίν το ‘κ εν ατόσο τρανόν. Σα νοτιοανατολικά τη Λαντίκ (Λαοδίκεια) ευρίεται το Κεμέρ Νταγ (2.200 μ.). Αβούτο το ραχίν χωρίζ τοι ποταμούς Ίρες (Yeşilırmak) και Λύκος (Çürüksu cayi).

Δυτικά ασή Σεβάστειαν (Sivas) ευρίεται ολίγον απάν ασόν Άλυ ποταμόν (Kızılırmak) το ραχίν Ακ Νταγ (2.730 μ.). Σην Τοκάτην και την Σεβάστειαν απεσκές εν το Γιλντίζ Νταγ (2.500 μ.), το Ντουμανλί Νταγ (2.700 μ.) και το Ασμασί Νταγ (2.400 μ.).

Σα νοτιοδυτικά τη Νικόπολης εν γραγμένον η ψηλορραχέα Αγικελεσί Τεπέ (2.370 μ.). Νότια απ’ ατουκά και πέρα ασόν Άλυ ευρίεται το ραχίν Ντελί Νταγ (1.800 μ.). Κι άλλο βόρεια κι ασόν Λύκον κιαλαπάν είν τα ραχία Καρά Γκιολ (3.035 μ.) και Καρά Νταγ (3.095 μ.).

Σην Κρώμνην καικά ευρίεται ο Θέχες (Deveboynu Tepe, 3.060 μ.) και σην Σάνταν το Ματούρ Νταγ (2.850 μ.). Ασόν Άκαμψη (Çoruh) απάν ευρίουνταν τα ραχία Κεμέρ Νταγ, Σογανλί Νταγ, Κιρκλάρ Νταγ, Βαρτσεμπέκ και Κατσκάρ. Ασόν Άκαμψη αφκά, σα πολιτείας Παϊπούρτ και Ισπίρ απεσκές και ασό Ερζερούμ απάν ευρίουνταν τα ραχία Γιαβούρ Νταγλαρί (3.000 μ.) και Πτουμλού Νταγ (2.800 μ.).

Γεωλογία και ποτάμαι

Η Ανατολία εχ τρία τρανά ψηλορραχέας σα γιάντς ατς. Τα Ποντιακά τα Παρχάραι εν το βορειοανατολικόν η ψηλορραχέα. Το νότιον εν ο Ταύρος, ντ’ ευρίεται σο Μεσόγειον τη θάλασσα. Τα δυο τα ψηλορραχέας ανήκνε γεωλογικά σ’ αλπιδικόν το δίπλωμαν, το οποίον αχπάσκεται σα Πυρηναία κι απλώνεται ώσαμε τα Ιμαλάια. Τα τεκτονικά τα πλάκας εκαικά λαήσκουνταν πολλά και για τ’ ατό έχ’ τρανά σεισμούς.

Το δέβασμαν τη ποταμίων περνά ασην ανατολήν ση δύσαν. Όντες φτάν’νε σα γιαζία παίρνε βόρειον κατύθυνσην και τελείνταν σο Μαύρον τη θάλασσαν. Τρανόν ποτάμι εν ο Άλυς. Άμον ντ’ εφτάει ο Ίρες, αέτς κι ο Άλυς περνάει αση χερσόνησον σην θάλασσαν απές. Το τρίτον η χερσόνησον ευρίεται σην Σινώπην κοντά, κι εν ασ’ άλλα τα δυο κιάλλο μικρόν.

Εάν επιχειρήσω να παρουσιάσω τα λάθη θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο σελίδες. Θα επισημάνω μόνο μερικά στην αρχή.  ……. γραφνατα αντί γράφ’ν ατα. …….τ’ όνεμανατουν αντί τ’ όνεμαν ατουν. Και πιο κάτω……….ση δύσαν…….αντί σην δύσην. Διότι δεν υπάρχει λέξη δύσαν, δείσα με ει είναι η ομίχλη. Η δύση και στα Ποντιακά είναι δύση και στην αιτιατική είναι δύσην.

 

Σκέφτηκα να σταματήσω εδώ αλλά η αγωνία για τι άλλο μπορεί να έχει γραφτεί με έκανε να ανοίξω και άλλα άρθρα. Καλύτερα να μην σχολιάσω τα ευρήματα. Αυτό το ν πια στο τέλος πολλών λέξεων που δεν χρειάζεται γίνεται πολύ εκνευριστικό.

 

Η διάλεκτος που χρησιμοποιείται είναι μάλλον ένας τύπος διαλέκτου επινόησης του ή των διαχειριστών της κατ’ ευφημισμό Ποντιακής εγκυκλοπαίδειας.

 

Έγινα σκληρός αλλά όχι από πρόθεση. Αυτά που βλέπω και διαβάζω με έκαναν σκληρό. Ποτέ δεν μου άρεσε να χαϊδεύω αυτιά. Την αλήθεια θα την πω ακόμα κι αν ξέρω ότι θα με οδηγήσει στην κρεμάλα.

 

Έχω τη γνώμη ότι οι αδμινίστορες πρέπει να διαβάσουν αρκετά την Ποντιακή γραμματική και το Ποντιακό Λεξικό του Α. Α. Παπαδόπουλου γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε άλλο ένα έκτρωμα σαν το Ποντιακό λεξικό που κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια. Νομίζω ότι οι διαχειριστές της εγκυκλοπαίδειας έχουν τη δυνατότητα να «φιλτράρουν» και να διορθώνουν τα κείμενα τουλάχιστον ως προς την ορθογραφία. Για να το κάνουν όμως αυτό πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά την Ποντιακή γραφή.

 

Να επισημάνω ότι η Ποντιακή γραφή έχει κάποιους κανόνες και οι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται πουθενά, ενώ θα έπρεπε να είναι ορατοί στην πρώτη σελίδα της εγκυκλοπαίδειας.

Ετικέτες: ,

14 Σχόλια to “Βικιπαίδεια σα Ποντιακά”

 1. παλαλός Says:

  Μπράβο και πάλι μπράβο για τις παρατηρήσεις! Καλό θα ήταν να τις αποστήλεις στους ανθρώπους που έστησαν την σελίδα αυτή για να προβούν στις απαραίτητες διευκρινίσεις..

 2. mavrokos Says:

  Όσο κι αν προσπάθησα δεν βρήκα κάποιο τρόπο επικοινωνίας γι’ αυτό έγραψα αυτό το άρθρο

 3. omadeon Says:

  ΠΟΛΥ ενδιαφέρον.
  Θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα μια αξιόπιστη Ποντιακή γραμματική, καθώς και λεξικό, για… συγκεκριμμένους λόγους. Για την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ μέσω υπολογιστή, από Ποντιακή διάλεκτο σε Νέα Ελληνική και αντίστροφα.

  Θα βοηθούσε ένα τέτοιο εγχείρημα, από πολλές απόψεις, π.χ.
  1) Στη διατήρηση και ενίσχυση της Ποντιακής διαλέκτου.
  2) Στην εύκολη κατανόησή της και από ΜΗ-γνώστες της.
  3) Στην εκμάθησή της (το ίδιο).
  4) Στην συστηματικότερη, σοβαρή προσέγγισή της από ειδικούς στη γλώσσα.
  5) Σαν άσκηση προγραμματισμού (για μένα) θα ήταν συναρπαστικό.

  Δυστυχώς έχω πολύ λίγο χρόνο, συνήθως. Κι όταν έχω… μπλογκάρω! 🙂
  Πάντως… σκεφτείτε το. Ο,τιδήποτε μπορεί να βοηθήσει, καλοδεχούμενο.

 4. mavrokos Says:

  Αγαπητέ φίλε δεν ξέρω αν προτίθεστε εσείς να δημιουργήσετε αυτόματο ηλεκτρονικό μεταφραστή. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν θα μεταφράζει σωστά ένα κείμενο από την Ποντιακή στη Νεοελληνική και αντίστροφα. Με δεδομένο και τις μεταφράσεις που γίνονται μέσω Google και δεν βγαίνει νόημα, θεωρώ ότι και το εν λόγω εγχείρημα δεν θα απέδιδε τα αναμενόμενα.
  Όσο για τη βιβλιογραφία θεωρώ ως αξιοπιστότερα βοηθήματα όλων την Ιστορική Ποντιακή Γραμματική και το Ιστορικό Ποντιακό λεξικό του Α. Α. Παπαδόπουλου, εκδόσεων της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.

 5. άσχετος Says:

  Αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε μήνυμα για τους διαχειριστές (και τους άλλους χρήστες) της ποντιακής Βικιπαίδειας εδώ:
  http://pnt.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Αγορά
  Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε.

 6. mavrokos Says:

  Αγαπητέ φίλε «άσχετε», πρόθεσή μου δεν είναι ούτε να επιπλήξω τους διαχειριστές ούτε να τους απογοητεύσω. Να βελτιωθούν θέλω όσον αφορά και τη γραφή αλλά και τη σωστή ερμηνεία. Γι’ αυτό και ήθελα μέσω mail να γίνουν οι «παρατηρήσεις» μου. Δεν θέλω να τις αναρτήσω στη θέση που μου υποδεικνύεις. Μπορεί να προσθέσω ένα Link μόνο, που να τους παραπέμπει στο άρθρο μου.

 7. sairahaz Says:

  Φίλε mavrokos είμαι ένας από τους διαχειριστές της εγκυκλοπαίδειας. Αν και εγώ είμαι αυτός με τις λιγότερες γνώσεις στα ποντιακά και αρμοδιότητά μου κυρίως είναι η οργάνωση της Βικιπαίδειας αυτής διάβασα της παρατηρήσεις σου και κατά έναν περίεργο τρόπο αν και δεν είμαι σε θέση να κρίνω λόγω των γνώσεών μου μου φάνηκαν αρκετά σωστές. Να αναφέρω απλά ότι κύρια πηγή γραμματικής είναι η Γραμματική του Τοπχαρά. Στις επόμενες μέρες θα προσπαθήσω να διορθώσω όλα τα πράγματα που επεσήμανες. Σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου και είμαι σίγουρος ότι είναι καλοπροαίρετες. Θα ήθελα να μιλήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ήμουν παραπάνω από χαρούμενος να σε δω να συμμετέχεις στην Βικιπαίδεια καθώς όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς έχεις άριστες γνώσεις ποντιακών. Επίσης θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την γραμματική που αναφέρεις και να σου μιλήσω για κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω εδώ αν θες να συνεχιστεί η επικοινωνία μας πες μου για να σου δώσω τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου.

 8. mavrokos Says:

  Βεβαίως και θέλω να συνεχιστεί η επικοινωνία με mail, γιατί όπως δήλωσα εξ’ αρχής, πρόθεσή μου είναι να παρουσιαστεί κάτι σωστό. Και θα συμβάλλω γι’ αυτό το σκοπό με όλες μου τις δυνάμεις.

 9. Ηλίας Says:

  Στην Βικιπαίδεια δηλώνεται όποιος θέλει και την βελτιώνει. Μόνο έτσι λειτουργεί. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν υπάρχουν «οι υπεύθυνοι», μονάχα δυο τρία άτομα που μέσα από έναν αγνό ιδεαλισμό πολέμησαν με τα λίγα που είχαν για να δημιουργηθεί κάτι μέσα από το τίποτα. Δε χρειάζεται ιδιαίτερη επικοινωνία με και άδεια από «τους υπεύθυνους». Μη ξωδεύετε χρόνο στέλνοντας EMail με προτάσεις βελτίωσης της Βικιπαίδειας, αλλά βελτιώστε την μόνοι σας. Πολλοί σχολιάζουν θετικά και αρνητικά την προσπάθεια, αλλά ούτε το ένα βοηθά, ούτε το άλλο. Το μόνο που θα βοηθήσει είναι το να κάνετε ένα λογαριασμό χρήστη και να αρχίσετε να διορθώνετε. Διαφορετικά δε θα αλλάξει τίποτε και η προσπάθεια θα σβήσει. Δε στίνεται Βικιπαίδεια με 2 ενεργούς χρήστες και 2.000.000 σχολιαστές.
  Και μη ξεχνάτε φυσικά ότι και τα ποντιακά (όπως κάθε διάλεκτο) από χωριό σε χωριό μπορεί να διαφέρουν. (παιδία-γαρδέλε-χάταλα) 😉

 10. Γιωρίκας ο Βορτολομλής Says:

  Σα 14 τη Καλανταρί’ το 2011 τη χρονίας

  Τ’ εμέτερον καλά παιδία!
  Ύ’αν, εβλο’ίαν και Καλοχρονίαν!!
  Εμπορεί να είν’ ολίγον «όψιμα» αβούτα ντο γάφτω σας, άμαν αφού εσυμποδίγα ατού απ’ έσ’ σα γραφόμενα τ’ εσέτερα, αφσήστε μεν να ορτουρεύω εγώ πα ο εβλο’ημένον ολίγα τσιζία.
  Ο λόγος έν’ για τα γραφόμενα σ’ ατό, πώς λέτ’ ατο πα, ιστέ σο Wikipedia…
  «Ειδήμονας» ‘κι είμαι. Εγενέθα και ετράνυνα σε χωρίον και σο σχολείον ντ’ επήγα εμάτσανε μας αρχαία ελλενικά. Ίντζαν θέλ’ ν’ απολεμά να γράφτ’ το Ποντιακόν τη διάλεχτον, πρέπ’ πρώτα ν’ ακού’ει και καλατσεύ’ τα Ποντιακά, επ’ εκεί ας παίρ’ σα χέρα ‘τ’ ατά τα βιβλία ντο γράφτ’ ο ΜΑVRΟΚΟΝ και συμπλερώνω άλλ’ έναν κι άλλο:
  Το Συντακτικό της ποντιακής διαλέκτου, τη Αθανασιάδη τη Στάθιονος [εξέγκεν ατο το σωματείον ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ]!
  Ο Τοπχαράς επολέμεσεν ο αρίφ’ς να ευτάει κι άλλο γολάι τη γραμματικήν και το λόγον το γραφτόν, επειδή εκείνα τα καθεστώτα και τα συγκυρίας ‘κι εφήνανε πολλά περιθώρια σοι Ρωμαί’οις για να έχ’νε τ’ εκεινέτερα σχολεία. Ο πολλά ο κόσμον επέμ’νεν χωρίς δεσκάλ’ς, αφού όλ’ ατουν ετσαρτεύταν. Μ’ ανασπάλλλουμεν πα, τ’ εμέτερον οι αρθώπ’, εκαλάτσευαν και έγραφταν ρωμαίικα πολλά χρόνα εμπροστά ας σον Τοπχαράν!
  Σο καπαγιάτι μ’ πα μ’ εμπαίνετεν, άμαν το κοντόν το τσιμίδι μ’ λέ’ει ‘μεν, πώς άμα απολεμούμε ατώρα να γράφτουμε με την γραμματικήν τη Τοπχαρά, έν’ άμον ‘το απολεμούμε να κλώθουμε τα ποταμόνερα οξωπίσ’ [εξόν εκείνον τον Αχελώον!].
  Νέισαμ, τερέστεν εσείν τα νέικα τα παιδία [επάρτεν και ένα -δύο πα κορτσόπα με τ’ εσάς, κακόν πα ‘κι έν’], ορτουρέψτεν όσα καλά έχετεν, συνεννοηθέστεν για να εβγαίν’ έναν καλόν και θαμαστόν έργον. Να γράφτ’ ο είνας, να εμπαίν’ ο άλλος να ορτουρεύ’ και άλλ’ είνας κι άλλο να συνορθάζ’ τα γραφόμενα αλλονίων, ατότε μάλλον «πόλεμον» ανοί’ουμε και άμον ‘τ’ εθαρρώ, ατό κανείς εσουν πα ‘κι θέλ’ ατο…
  Συμμαζεύκουμε ούσ’ αδακά… το πως γράφτουμε το χέρ’. την χέραν για χώραν και άλλα αοίκα, σ’ αβούτα τα μεχανήματα γολάι πα ‘κι να γράφτουμ’ ατα [μόνον σα κειμενογράφους επορούμε κάτ’ να πετυχαίνουμε]
  Νέισαμ, αφήνω σας ύ’αν και ας τερώ σας, καλά και ορτουρεμένα δουλείας ποί’στεν!!
  Γιωρίκας
  ο Βορτολομλής

 11. mavrokos Says:

  Αγαπητέ Γιωρίκα Βορτολομλή,
  Υ’είαν, ευλοΐαν και καλόν χρονίαν και σ’ εσέν.
  Σ’ έναν εγκυκλοπαίδεια πη θέλ’ να έν’ σοβαρέσσα, λάθη ’κ’ εχωρούν. Εγώ είπα τ’ς δύο λόια κι άλλο ’κι ταράουμαι.
  Εσύ πα, σο σχολείον ’κ’ έμαθες τα Ποντιακά, άμα ’κ’ εφτάς σοβαρά λάθη.
  Κανείς άσφαλτος που λέει κι η άχαρος η Άντζελα Δημητρίου. Άμα να εφτάς ένα-δύο λαθόπα σ’ έναν σελίδαν τιδέν πα ’κ’ έν’. Ατείν σ’ έναν σειράν έναν ορθόν λέξιν ’κι γράφ’νε.
  Επιμέν’νε να γράφ’νε ως ενιαία λέξη το ουσιαστικό με την αντωνυμία που ακολουθεί.
  Π.χ. σην νεοελληνικήν γράφτωμε «η μάνα μου» κι όχι «η μάναμου».
  Σ’ εμέτερον την διάλεκτον γιατί να γράφτωμε «η μάναμ» κι όχι « η μάνα μ’» που έν’ το ορθόν.
  Αρ’ αίκα απλά και κολάϊα άμα ’κ’ εγροικούνε, τα ολίγον τσοτίνια πώς θα μαθάν’νε;

 12. Γιωρίκας ο Βορτολομλής Says:

  Τ’ εμέτερον Κωστίκα, το πρώτον να λέ’ουμε έν’ το καλησπέραν!
  Μ’ αραμή, άμον ‘το λέ’ει η τραγωδία, εποίκες
  «Πατώ, πατώ κι απιδαβαίνω
  δύο λόγια θα λέγω σας
  και θα πά’ω δαβαίνω…»
  Μη παρεξηγάς με, άμαν ολίγον πα να μασχαρεύουμεν πολλά κακόν πα ‘κι έν’. Σ’ αβούτα τα καιρούς ντο ζούμε, ολίγον πα μασχαρίαν ταράζουμε για να μη παλαλούμεσ’ αλάι -μαλάι…
  Νέισαμ, ας σο σοβαρόν το μέρος, καλόν έν’ να γράφκουνταν μερικά αλήθειας, να δεβάζ’ και να μαθάν’ ο πολλά ο κόσμον μέρ’ έν’ ο ΠΟΝΤΟΝ και ποίον έν’ το ΠΟΝΤΙΑΚΟΝ το μιλέτ. Απ’ έσ’ σα πολλά καλά, όπως λες εσύ πα, θα εβρί’ουνταν και μερικά «κακά». Σ’ αβούτο την περίπτωσην, η δουλεία εκλώστεν τέρσα! Ίντζαν αχπάσκεται με λάθος υπόθεσην, το σίγουρον έν’ πώς ‘κι θα εφτάν’ σε ορθόν αποτέλεσμαν;!
  [Ίντζαν ‘κι νουνίζ’ που κάθεται, θαμά’εται και σκούται].
  Ατά τα καλά τα παιδία, καλά εποίκαν και ένοιξαν ατό το κεφάλαιον. Άμα, κάπως ανούνιγα, κάπως ανέξερα επιάσταν ας σον Τοπχαράν. Έγραψ’ ατο άλλο μίαν, εκείνος ο αρίφ’ς επολέμεσεν σε άλλα καιρούς και άλλα εποχάς να γράφτ’ έναν ελλενικόν γραμματικήν. Ελλενικόν, επειδή σην Μαριούπολην, σην Κριμαίαν, σην Οδησσόν και αλλού εζήναν πολλοί Έλλενοι, ντο ‘κι έσαν Ποντιακής Καταγωγής. Με την γραμματικήν ατ’ ο Τοπχαράς εθέλεσεν να «πιάν» όλ’ τοι Έλλενους, να επορούν και να δεβάζ’νε τα προπαγάντας σα εφημερίδας! Ο κορώνας εγώ, ‘κι επορώ να κρίνω τον Τοπχαράν! Να έζησα εκείνο τον καιρόν και να τον ίδιον εγνώρτσα. Εκείνον τον καιρόν τσιπ καλά εποίκεν! Τα σημερ’νά τα χρόνα, όχι μόνον ‘κι έχ’ νόημαν να στηρί’ουμες σ’ ατό τη γραμματικήν, από πάν’ πα ταράζουμεν τη μεσωδίαν!! Ταρά’εται παστάν η διάλεχτος και αρτούχ ‘α καταλήγουμε άμον ‘το έν’ το σημερ’νόν η οικονομία σην Ελλάδαν!
  Νέισαμ, ας στέκω απόψ’ πα αδακά με τ’ αβούτο το ζήτημαν… Έχ’ τρανόν ουράδ’!
  Όσον για τ’ εκείνον τον Τουρκοβούλγαρον, καλά εγ…σες την μάναν ατ’ και αλάι -μαλάι τη φάραν ατ’! Αρθώπ’ [;] που ‘κι εξέρ’νε απ’ όθεν έρθανε και μέρ πάνε, καλόν έν’ να έχ’νε κοντόν γλώσσαν!.. Άμαν, από μπάσταρδον άρθωπον, μπάσταρδα λόγια θ’ ακούμε και μπάσταρδα τσιζία πα θα δεβάζουμε.
  με ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΧΑΙΡΕΤΙΑΣ
  Γιωρίκας
  ο Βορτολομλής

  Υ.Γ. Ομούτ’ ευτάγω, να «άσφαλτος» να είμαι και να «τσαμουρότοπος»!

 13. mavrokos Says:

  Γιωρίκα, υ’είαν κι ευλοΐαν.
  Λελεύω σε μη τουρτεύ’ς με κι εβγαίνω ας σα πετσία μ’. Είπα άλλο ‘κι θέλω να ταράουμε με τ’ ατό το πράμαν ντο λέγ’νε wikipedia. ‘Κ’ είναι μόνο τα ορθογραφικά λάθη. Εφτάνε λάθη και σα ερμηνείας. Μερικά παραδείγματα εδώκα κι άλλο απαγκές σο άρθρο μ’. Να είσαι πάντα καλά.

 14. Stella Oikonomou Says:

  Η προπάθεια τουν έν καλόν ,εμπορούμ’ να βοηθούμ όσοι ηξέρουμ σώστά να καλατσεύουμ’ κι σαν εσένα πη ξέρ’ καλά την ορθογραφία για να εβγαίν’ χρήσιμον για τα γενέας έμουν.Καλημέρα !!!

Γράψτε απάντηση στο άσχετος Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: